Интервю с евро-кандидат – Делян Добрев

Делян Добрев

Бакалавър по икономика (Университет Уеслиан, САЩ). Ръководител проект в Районен съд Хасково. С опит в изпълнението на програми „Административен капацитет“, „Регионално развитие“, ФАР. Директор на дирекция в областна администрация – Хасково (2002-2004). Владее английски и руски.

Кандидат за евро-депутат от листата на ГЕРБ.


Какви други задължения има един евро-депутат, освен да гласува решенията на Европейския Парламент?

 • Да участва в пленарни заседания;
 • Да участва в заседания на комисиите;
 • Да поддържа непрекъснат контакт с избирателите си;
 • Да съгласува всички свои позиции с ПП ГЕРБ;
 • Да информира редовно (да отчита свършената от него работа) ПП ГЕРБ за своята работа в Европейския парламент.
 • Ако бъдете избран, с коя партия ще съобразявате решенията си – ЕНП или ГЕРБ?

  ГЕРБ е част от ЕНП-ЕД и в този смисъл позицията на ЕНП е и позиция на ГЕРБ. Ако все пак се случи по определени въпроси позициите ни да се разминават, решението ми би било съобразено изцяло с интересите на ПП ГЕРБ и българските граждани които партията представлява.

  Смятате ли, че трябва да се увеличи властта на изпълнителната власт в ЕС за сметка на правителствата на страните членки?

  Този въпрос е може би най-дебатираният от всички граждани на ЕС. Той намира отражение във всички документи отнасящи се за правна същност на Европейския съюз – Конвенцията по Хартата на основните права (1999), Договора от Ница (2000), Декларацията от Лаакен (2001), Конвенцията за бъдещето на Европа (2002-2003), Договорът създаващ Конституцията на Европа (2004 г.).
  Последното усилие в тази насока е Договора от Лисабон, според който Съюзът добива единична правна същност в международното право по отношение на всичките си компетенции. Страните-членки могат да подписват само международни споразумения, които са съвместими със законодателството на Европейския Съюз.
  Ако се ратифицира успешно, Лисабонският Договор ще бъде решаваща стъпка напред към конституционалната еволюция на Европейския Съюз. В исторически план, той е поне толкова значим, колкото Договора от Маастрихт (1991), който въведе единичната валута и установи предварителни разпоредби за политиките по отношение на външните работи и сигурността и за сътрудничество в областта на полиция и правосъдие.

  Сочат ГЕРБ като най-вероятната партия за формиране на следващото правителство. Ще ви попречи ли факта, че сте избрана от тази партия, да критикувате напредъка им спрямо реформите и връзката им с евро-интитуциите?

  Лоялността е една от най-важните предпоставки за успешно управление. Критиките заради самите критики са деструктивни и в този смисъл не бих си ги позволил. Ако напредъкът е недостатъчен, бих направил всичко по силите си за да подпомогна правителството за постигане на по-големи успехи в това направление.

  Доколкото изказванията ви в предизборната кампания се определят и/или ограничават от PR отдела на ГЕРБ?

  Всички мои изказвания в предизборната кампания са част от общото „говорене” относно политиките на ГЕРБ, съгласувано с PR отдела. Всички медийни изяви и темите по тях се съгласуват предварително.

  Какво е мнението ви за ролята на блоговете, социалните мрежи и интернет обществото в предизборната надпревара?

  Блоговете, социалните мрежи и интернет обществото стават все по-важни с всеки изминал ден. Успеха на кампанията на Барак Обама се дължи до голяма степен на тях. Основното им предимство е възможността на кандидата да комуникира директно с голям брой хора. Друго основно предимство на тази комуникация е, че целевата и група са млади хора на възраст 18-35 години, които са традиционно апатични към изборния процес.

  Как смятате да организирате директната комуникация с гласоподавателите си?

  Чрез организиране не максимален брой срещи с гласоподавателите по места, участие в блогове, форуми и други интернет платформи.

  Имате ли собствен блог? Ако не – обмисляте ли да създадете такъв?

  В момента разработвам свой профил във Facebook.

  Запознати ли сте с микроблогинг системи като Twitter и Edno23 и смятате ли, че са приложими в работата ви?

  Twitter е безплатна социална мрежа за комуникации на живо в интернет. Тя не се ползва от много юзъри в България. Edno23 е българския вариант на същата социална мрежа, който в момента набира популярност. Микроблоговете са за кратки съобщения в рамките на 150-200 символа и са предназначени за малки неща от ежедневието на човек. Споделят се хаотични мисли, неща които вълнуват, радват или ядосват ползвателите (предимно тинейджъри). В този смисъл, не мисля че може да се извърши сериозна комуникация с избирателите чрез тях. От друга страна микроблоговете могат да се използват за да се следят настроенията у младите хора за да се отговори по най-добрия начин на техните очаквания.

  Каква е позицията ви относно следенето в интернет и идеите за спиране на интернета на даден човек при три нарушения?

  Абсолютно против съм „подслушването” на комуникацията по интернет, защото това нарушава личните права на всеки. От друга страна обаче, Интернет-а не трябва да се използва за грешни цели и интернет престъпленията трябва да бъдат наказуеми.

  Как смятате, че бихте могли да включите българите в чужбина за различни евро-инициативи и проекти?

  Масова комуникация с българите в чужбина може да се извърши единствено чрез интернет, поради факта, че те в повечето случаи не живеят в национални общости. В този смисъл, контактът с тях за различни евро-проекти и инициативи може да се случи единствено чрез интернет. Създаването на чатове и блогове за българи в чужбина би било добра инициатива.

  Какво отчитате, че ще ви липсва като опит, ако станете евро-депутат?

  Участието ми като общински съветник през последните 2 години ме е подготвило донякъде за работата като евро-депутат. Принципа на работа на европейския парламент е много подобен на този в местните парламенти. Опита, който ще ми липсва през първите няколко месеца е доброто познаване на съществуващите нормативни актове на ЕС.


  Всички въпроси, зададени в коментарите, ще бъдат изпратени на г-н Добрев за отговор. Тук може да видите и предизборната му визитка за кампанията на ГЕРБ:

  11 коментара

  1. Завалийката. някои ме разсмиват, други гербери са направо тъжни – 18 35 са израстли с демократичния изборен процес и да им се налива в кратунката, че са апатични понеже кандидатите са ..кхъм, неопитни да изкомуникират посланието си е приказно безотговорно. Амин

  2. Pingback: Боян Юруков
  3. @in2h20 – не ти разбирам притесненията и критериите. Какво търсиш в един кандидат ти лично? Кажи за да знам какво очакваш от тези тук.

  4. Искам да попитам какво се разбира под „интернет престъпления“? Споделяне на музика и филми свободно в интернет за престъпления ли се води според Делян Добрев?

  5. В цялата страна и осбено в района, от който Сте издигнат като еврокандидат, малките и средни предприятия имат големи проблеми. Какви са начините европейските практики да навлязат в нашето законодателство и да помогнат за утвърждаване на стабилна средна класа у нас. Всички правителства говорят за това, но повечето остава само на думи. Каква е концепцията на ГРЕБ? Пожелавам Ви успех!
   Н.Хаджиева

  6. @Надето ХаджиеваОтговора на г-н Добрев:

   Здравейте,
   Благодаря за въпроса. Малките и средните предприятия наистина са най-потърпевши от финансовата криза. Те са и тези, които могат да ни извадят от кризата, ако държавата направи необходимото, за да ги подкрепи. Това можеше до сега да се е случило, ако държавата управляваше добре средствата от европейските фондове. В България съществуват две оперативни програми, които са насочени към подкрепа на сектора – оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Европейския съюз е одобрил за България средства в размер на над 2 МИЛИАРДА ЕВРО за тях. Оперативна програма Конкурентоспособност осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 60 до 65% (в зависимост от типа предприятие – малко или микро) за закупуване на оборудване, софтуер, хардуер и ремонт на производствени помещения. Оперативна програма Развитие на човешките ресурси осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% за повишаване на квалификацията на работещите в предприятието или преквалифициране и наемане на нови служители.

   За съжаление, вече повече от година и половина от старта на програмите, правителството не успява да използва програмите за да подпомогне предприятията в момент, когато те най-силно се нуждаят от тази подкрепа. ГЕРБ има ясна представа за проблемите, които бавят усвояването на средствата. В допълнение, ние имаме програма чрез която да ускорим процеса на кандидатстване, оценка и сключване на договори за да могат фирмите да се възползват максимално бързо от тези средства. В допълнение, управление на ГЕРБ няма да позволи средствата да бъдат отклонени към обръчи от фирми, което ще гарантира, че парите ще стигнат до тези за които са предназначени. По този начин ще подпомогнем по един категоричен начин малките и средни предприятия и техния просперитет ще ги превърне в основен двигател за излизане от кризата.

   Надяваме се на вашата подкрепа! Да докажем, че България може!

   Делян

  7. @mc_martinОтговора на г-н Добрев

   Здравейте,
   Под „интернет престъпления“ разбирам основно измами с банкови карти, чекове, компютърни банкови трансфери, кражба на самоличността, нарушаване на системите за сигурност на финансовите институции, „Нигерийските електронни писма“, интернет педофилията и други сериозни интернет престъпления. Те трябва да бъдат наказуеми.

   Споделянето на музика и филми в зависимост от това по какъв начин се използва може да наруши интелектуалните права на създателя им. Ако ги нарушава (чрез разпространение на свалената музика или филми и използването им за комерсиални цели), то това представлява престъпление.

   Самото споделяне на музика и филми за собствена употреба не мисля, че е най-големия проблем с който трябва да се справи съвременното компютъризирано общество.

   Благодаря за въпроса.

   Делян Добрев

  8. Г-н Добрев, благодаря за конкретния отговор. Въпросът ми възникна след като чух , че имате опит в тази област. Бях вече чела „Около ДПС всичко смърди” и прочетох как се отпускат средства и не се знае къде отиват парите. А всички виждаме как непрекъснато фалират именно хората, които могат да произвеждат, вложили са умения, заложили са всичко за да успеят в дългосрочен план и средства, взети на кредит, изведнъж нещо в наредбите се променя със задна дата и те губят всичко. А сега се прибавя и общата криза и става още по-тежко. Много се надявам на смяна кадрите в управлението изобщо след изборите и следващите „да не режат клона, на който всички седим”. Пожелавам Ви успех!

  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

  Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.