Интервю с евро-кандидат – Ана Страшимирова

Ана Владимирова Страшимирова

Доктор по Международно частно право. Главен асистент във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“. Експерт в областта на морското право, опазването на морските ресурси и правото на ЕC. Член на УC на Сдружение „Българска асоциация по морско право“. Член на Съюза на учените – Варна, член на Комисията за работа с младите учени към съюза на учените в България. Владее английски и руски.

Кандидат за евро-депутат от листата на ГЕРБ.


Какви други задължения има един евро-депутат, освен да гласува решенията на Европейския Парламент?

Членовете на ЕП упражняват мандата си независимо. Те не могат да бъдат обвързани с каквито и да било указания и не могат да поемат задължителен мандат. Преди да заеме мястото си в Парламента, всеки член на ЕП, подава писмена декларация, че не заема длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП. Поведението на членовете на ЕП се характеризира с взаимно уважение, основава се на принципите и ценностите, определени в учредителните текстове на Европейския съюз, зачита достойнството на Парламента и не нарушава нормалното протичане на парламентарната работа или реда и спокойствието в помещенията на Парламента. Всеки член на ЕП трябва да присъства на работното си място. Задълженията на всеки член на ЕП са свързани и с участия в създадените комисии. Всеки член на ЕП може да бъде натоварен от председателя на ЕП да осъществи определена задача и др.

Ако бъдете избрана, с коя партия ще съобразявате решенията си – ЕНП или ГЕРБ?

Този въпрос не е зададен коректно, защото ПП ГЕРБ е част от ЕНП и следователно няма основание за разграничаването, което се прави с този въпрос.

Смятате ли, че трябва да се увеличи властта на изпълнителната власт в ЕС за сметка на правителствата на страните членки?

Като уникално образувание ЕС, постига безспорни успехи в европейската интеграция в резултат на това е налице непрекъснато разширяване на кръга от сфери, които са част от компетенциите на ЕС. В този порядък се развиват и правомощията на европейските институции, които също увеличават своите правомощия, но само след изрично съгласие на държавите членки за измеренията и сферите на приложение на наднационалния подход. Изразяването на категорично мнение по този въпрос е подвеждащо, тъй като само държавите членки имат възможност при постигане на съгласие да променят, да разширяват или видоизменят правомощията на институциите и по-конкретно изпълнителната институция на ЕС, за каквато е възприемана Европейската комисия. Предвид сегашната ситуация ЕС има нужда от съсредоточаване на своите усилия за по-ефективно управление в сегашния си състав от 27 държави членки. Трябва да се подчертае, че се наблюдава тенденция на увеличаване правомощията на Европейската Комисия, но тя не е за сметка на Европейския парламент, а напротив нарастват прогресивно и неговите правомощия.

Сочат ГЕРБ като най-вероятната партия за формиране на следващото правителство. Ще ви попречи ли факта, че сте избрана от тази партия, да критикувате напредъка им спрямо реформите и връзката им с евро-институциите?

До този момент моите политически убеждения съответстват на целите и принципите на ПП ГЕРБ. Разбира се не е невъзможно в хода на моята дейност като експерт в определена област да се породят известни противоречия, но до този момент с действията си и с добрия екип, който е сформиран съм убедена, че подобна възможност няма.

Доколкото изказванията ви в предизборната кампания се определят и/или ограничават от PR отдела на ГЕРБ?

Като кандидат за член на ЕП от ПП ГЕРБ считам, че е редно моите изяви да бъдат съобразени с PR отдела на ГЕРБ. Не смятам, че PR отдела на ГЕРБ ме ограничава в изказванията и предизборната ми кампания, а напротив той се стреми да бъда представена в най-положителна светлина.

Какво е мнението ви за ролята на блоговете, социалните мрежи и интернет обществото в предизборната надпревара?

Блогът е полезно място за отговори на интересни въпроси.

Как смятате да организирате директната комуникация с гласоподавателите си?

Срещи с гражданите, участия в мероприятия на местните структури активно участие в националната кампания и др.

Имате ли собствен блог? Ако не – обмисляте ли да създадете такъв?

Нямам сайт и блог, защото поддържането му изисква продължително стоене пред компютъра за комуникация с блогърите. Практически не разполагам с толкова време, имайки предвид голямата ми натовареност в университета, а извън него – обществената дейност, с която се занимавам.

Запознати ли сте с микроблогинг системи като Twitter и Edno23 и смятате ли, че са приложими в работата ви?

Не ползвам тези системи и поради това не бих искала да коментирам техните предимства и недостатъци.

Каква е позицията ви относно следенето в интернет и идеите за спиране на интернета на даден човек при три нарушения?

На този въпрос не мога да дам еднозначен отговор. Преди да се отговори по категоричен начин, трябва да се изяснят въпросите свързани с нарушаване на човешките права и по-конкретно правото на неприкосновеност на кореспонденцията. Според мен преди да се пристъпи към подобно следене, последвано от спиране, би следвало нормативно да се определят изчерпателно нарушенията, при които това е допустимо.

Как смятате, че бихте могли да включите българите в чужбина за различни евро-инициативи и проекти?

Преди да се отговори на този въпрос а мисля, че трябва да се направи известно разграничение. Трябва да се конкретизира за дали тук се има предвид българите, които живеят в държави, които не са членки на ЕС или се има предвид българи, които живеят в държави членки на ЕС. Като мотив за разграничението, което правя е, че всички сме граждани на ЕС и няма значение в коя държава-членка на ЕС живеем.


Всички въпроси, зададени в коментарите, ще бъдат изпратени на г-жа Страшимирова за отговор. Тук може да видите и предизборната й визитка за кампанията на ГЕРБ:

4 коментара

  1. Pingback: Боян Юруков
  2. Pingback: Боян Юруков

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.