Сексуалното насилие в Германия, емигрантите и бежанците

Почти невъзможно е да говоря за сексуалното насилие като мъж. Жертвите предимно са жени, а извършителите са почти винаги мъже. Събитията около Нова година в Кьолн и други немски градове обаче повдигнаха отново въпроса за измеренията на този проблем в Европа. Медиите гръмнаха как стотици бежанци мародерстват и изнасилват жени по улиците, как властите и медиите мълчали 3-4 дни в опит да прикрият нещата и как бежанците са докарали епидемия от насилие в Европа.

Полицията, както и няколко по-сериозни медии, показаха съвсем друга картина. Става дума за отдавна действащи групи от джебчии и обирджии, които тормозят града. Използвали са сексуален тормоз и пиратки, за да отвличат вниманието и да обират хората. Забавлявали са се с тях по жесток начин. Повечето случаи на такъв тормоз биват съобщавани от жертвите след дни. Едва сега около 150 жени са подали сигнали, като сред тях има един или два случая на изнасилване. Групата, по описание на жертвите, се състояла от момчета от северно-африкански и арабски произход. Полицията изрично уточнява, че не е направена никаква връзка между бежанци и тази група.

Все още много неща около това насилие не са ясни, очаква се още жертви да се престрашат и извършителите да бъдат идентифицирани. Това не попречи обаче на редица хора да поставят своята интерпретация като необорим факт и да я натикат пред носовете ни с „казах ли ви, бежанците ще унищожат Европа“. Изведнъж въпросът с изнасилванията се превърна във ескалиращ „вносен“ проблем, за който властите си „заравят главите“.

Като мъж в 30-те не мога да говоря за ужаса, които хиляди жени преживяват всяка година. Не мога да говоря за страха да излязат с лицето си, да подадат сигнал и да свидетелстват, както и травмата, която остава у тях завинаги. Това, за което мога да говоря е действията на властите и информацията, която те получават.

Какво знае полицията?

Най-лесното, което може да направим, е да отворим базата данни на немската статистическа агенция и да сравним броя изнасилвания извършени от немски граждани и от чужденци в последните 30 години.

Чужденците в проценти от населението и като извършители на определени престъпления

Добавил съм още две престъпления – престъпления срещу сексуално самоопределение и сексуално насилие над деца. Вижда се, че престъпленията извършени от чужденци в тези три категории са значително повече от процентът чужденци в страната, който се движи между 8 и 9%. Така може лесно да пресметнем каква е вероятността случай на сексуално насилие да бъде извършено от чужденци. Вижда се ясно, че при изнасилванията, разликата достига 6 и 7 пъти по-голяма вероятност.

Вероятност чужденец да извърши дадени престъпления спрямо немски гражданин

Обаче…

Ако сте чели този блог преди и статиите ми за данни, би трябвало да се досетите, че нещата никога не са толкова прости.

На първо място, както споменах по-рано, доста от жертвите не подават сигнали. Изключително трудно е да се прецени колко реално, но различни изследвания, които прегледах, посочват, че между 60 и 90% от жените преживели този ужас не говорят за него. Този дял варира силно между различните страни заради отношението на полицията, подкрепата, която получават от организации, социалната стигма и прочие. Според официалната статистика, например, в България има 3 пъти по-малко изнасилвания от Германия на всеки 100000 души. Би трябва да е ясно на всички, че това просто не отразява реалността. Затова не трябва да забравяме, че каквито и данни да преглеждаме, те отразяват само малка част от цялата картина.

Второто нещо, което изкривява данните е, че неподаването на сигнали е неравномерно. Според едно изследване в Австрия, едва 20% от жените жертви на сексуално насилие казват, че нападателите са били непознати. В почти 60% от случаите става въпрос за близък или съсед. Това хвърля нова светлина на незапознатите с проблема. Дава също така тежест на друг аргумент посочен в изследванията – жертвите са много по-склонни да подадат сигнал срещу непознат, отколкото срещу техен близък. Причините за това са много – страх от последващо насилие, отблъскване от приятелския кръг или семейството и срам пред близките. В този смисъл е много по-вероятно една жена живуща в Германия да се престраши да подаде сигнал срещу непознат чужденец, отколкото близък, който също да е немски гражданин. Изгледанията съвсем естествено посочват, че този феномен не е изследван достатъчно и не е известен реалният му ефект.

Трябва също да се разбере, че дефинициите за сексуално насилие в различните страни се различават драстично. Възрастта, в която сексуален акт с дете се смята за изнасилване също варира. В някои страни определени актове на физическо насилие не се квалифицират като сексуални докато в други директно ги възприемат като опит за изнасилване. Именно затова Швеция изрично посочва в статистиката си, че сравнението между държавите с толкова различни класификации е невъзможно. Като страна с най-високото ниво на изнасилвания в Европа, посочват, че до голяма степен скокът в последното десетилетие се дължи на промени в законодателството им засяващи дефинициите, а от там и наказанията за извършителите.

Важен аспект е и произходът на жертвите, който винаги убягва в отразяването на тези истории. Заради защитата на жертвите, която е навярно най-важната част от тези разследвания, липсват данни за разпределението граждани/чужденци. В много от съобщенията за насилие сред бежанците ще забележите, че става въпрос за насилие над момичета и жени, които са самите бежанци. Извършителите са предимно други бежанци, но и местни банди. Отблъсквайки тези бежанци и държейки ги в лагери ги поставя в още по-голям риск с всеки изминал ден. Проблем с дори по-големи измерения обаче е насилието над жени емигранти. Някои от тях са жертви на трафик, но в повечето случаи причината е в уязвимостта им в нова държава, където са без приятели, семейство, достъп до адекватна правна защита, често непознаване на езика и правата си. Не са изключение, например, случаите на изнасилвания на жени, които помагат в домакинството от мъжете, които са ги наели.

Навярно най-важният момент от тези данни е, че представят случаите, които са стигнали до съд. Тоест сигналите, които са били подадени на полицията, по които е идентифициран нападателят, събрани са доказателства и прокурорът е решил да повдигне обвинение. Преглеждайки данните за разкриваемостта и осъдените установяваме, че по-малко от половината престъпления с насилие биват разкривани, а по по-малко от 10% от всички случаи има осъден човек на първа инстанция. Някои изследвания показват, че при едва 2 до 8% от всички изнасилвания на възрастни се стига до осъдителна присъда. Ниската разкриваемост допълнително изкривява данните.

По-точните изводи

Събирайки всички тези фактори откриваме, че данните, с които разполагаме и на базата на които се появяват гръмки заглавия в медиите, представляват около 10-15% от случаите. Също така, националността и расата както на извършителите, така и на жертвата са силно непропорционално представени в тях. Така вместо твърдението към втората графика:

Поне 6 пъти по-вероятно е едно изнасилване да бъде извършено от чужденец, а не от немски гражданин.

по-точно би било да кажем:

Поне 6 пъти по-вероятно е едно изнасилване съобщено на полицията с разкрит извършител изпратен на съд да е извършено от чужденец, отколкото от немски гражданин.

Въпреки тези ограничения, може да покажем и друг интересен аспект. Забелязва се постоянно намаление на изнасилванията извършени от немски граждани през последните 30 години. Това оборва тезата, че натурализацията на чужденци изкривява данните тъй като престъпленията вече се приписват в друга категория. След повишение през 90-те, след 2006-та се забелязва намаление и в изнасилванията извършени от чужденци. (Данните за изнасилванията между 1998 и 2000 г. не са налични).

Промяна на престъпленията от немски граждани и чужденци спрямо 1983-та

При случаите на сексуално насилие над деца и насилието заради сексуалната ориентация се забелязва увеличение както сред чужденците, така и сред немските граждани, но отново има сериозен напредък в последните 10 години, когато се забелязва силно намаление.

Промяна на престъпленията от немски граждани и чужденци спрямо 1983-та

Проблеми в превода и пука ли му на някого

Данните разглеждани тук са до 2013-та. Тепърва ще видим дали и как бежанският поток от Азия и Африка, както и емигрантският поток от Русия и Украйна им се е отразил. Всички индикации обаче показват, че мерките на немските власти в последните 10 години имат положителен ефект. Видно е също така, че измеренията на проблема и ключови аспекти от него са неизвестни на обществото. Темата е до голяма степен все още табу, което допълнително пречи на жертвите да потърсят помощ и правосъдие.

Неразбирането на всички тези ограничения на официалната статика, както и други специфични за всяка страна проблеми, водят до много спекулации и сензационни новини. Несъмнено има немалко бежанци, които са извършили редица престъпления, включително изнасилвания. Те трябва да бъдат преследвани с цялата тежест на закона, защото нямат право да живеят тук и да се облагодетелстват на гостоприемството, което предлагаме на онези, които имат нужда от защита.

В същото време обаче, видимо е, че не може да се квалифицира една цяла група с хора или религия с действията на единици от тях. Иначе по същия начин бихме могли да съдим всички чужденци живеещи в Германия, заради престъпленията на някои от тях или всички немци с прислужници и детегледачки заради няколкото изнасилвания годишно в такива условия. Лесно е да се скача на такива изводи, но това не ги прави обосновани.

57 коментара

 1. Два въпроса, ако ми позволиш:
  1. жена ти когато се движи по улиците на Германия, с кои мъже е по-внимателна, с германците или с бежанците?
  2. има ли друг подобен случай на масово насилие за един ден, преди появата на мигрантите, записан в „базата данни“ на Германия?

 2. 1. Не ми е известно с кои е внимателна, но по принцип няма как да различи човек бежанците. Не си носят жълти звезди на якетата. Във Франкфурт има страшно много емигранти и е невъзможно да различиш кой какъв е.

  2. Не ми е известен. Немският вътрешен министър каза, че не се е случвало. Сещам се обаче за немският карнавал Fasching, през който винаги има такива съобщения. Чисто статистически всеки ден в Германия се случват поне 10 изнасилвания, от които 1 или 2 биват съобщавани на полицията. Отделно има поне 300 такива нападения над личността всеки ден с по-голяма концентрация по празниците.

 3. Добре де, нека поправя първия въпрос с „мургави и тъмнокожи мъже“ вместо „мигранти“. Попитай жена си все пак. Не бързам с отговора.
  А за второто ще приема, че е нормално по празниците, жените в Германия да бъдат нападани от свои, и оплакването им, че са нападани и от чужди е вид расизъм.

 4. Не е вид расизъм. Нищо в това не е нормално. Нищо в събитията в Кьолн не е нормално и тези момчета трябва да си получат заслуженото.

  В статията обаче поставям в контекст твърденията, че изнасилванията са феномен идващ от чужденците и от бежанците. Данните от съдебните процеси са в подкрепа на това, но самите статистически агенции и организациите занимаващи се с темата предупреждават, че това далеч не е реалността.

  Изхвърляйки бежанците няма да се реши проблемът с изнасилванията. Затваряйки държавата за всички чужденци – също.

 5. Както винаги много смислен коментар. Особено на фона на скудоумието в родните форуми и медии, където аналитичния ресурс общо взето е на нивото „те такава им е културата, казах ли ви“ (с други думи родово, пред-модерно и такова мислене, което като че ли изключва въобще съществуването на науки като социологията например). Много ми е любопитно какво ще покаже социалният профил на извършителите. IMO това, което се случи много повече прилича на действия на маргинализирана група/и постоянно (или от сравнително дълго) пребиваващи в Германия, отколкото на новодошли бежанци. С други думи на Париж 2005. Разбира се, мога и кардинално да греша. Днес в медиите изтече доклад от немската полиция, където по свидетелски полицейски показания изрично е поне един нападател е посочен като сириец, (като какъвто се определил пред полиция. при това подигравателно). От друга страна бежанската ситуация лесно би могла да бъде използвана именно от такива маргинализирани групи младежи, като потенциална out-of-jail card.

 6. Полицията настоява, че нямат данни извергите на площада да са бежанци. Според доклада са били проверени около 20 по-рано в нощта, повечето от които са били бежанци. Останалите няколко стотин не е ясно. Проблемът с идентификацията ще е огромен, тъй като полицията просто не е имала възможност да им свали самоличностите. Същият проблем има по време на футболните сбивания – арестуват се 20-30, а няколко стотин се разбягват.

 7. Разбира се, можем да погледнем положението от различни ъгли, но факт е, че мигрантите станаха проблем в Европа.
  Естествено е че мнозинството араби, както и всички останали мнозинства са добри хора, които искат мир спокойствие и работа. Но определението „мнозинство“ включва целия кръг от социални прослойки и семейството, като основа върху която се формира статистиката за „мнозинството““
  В Германия не можем да говорим за някакво „добро мнозинство“, доколкото нямаме социалното и възрастово многообразие, и семейната клетка в групата на новите мигранти.
  В случая имаме мнозинство от социално и културно неузрели младежи, неконтролирани от авторитета на семейството, а по-скоро под контрола на радикализирани индивиди със съмнителни цели в Европа.
  Това не е „мнозинството на добрите“ към което нормално отнасяме своите стремежи за социална, културна и религиозна интеграция. Това не е група, към която можем да отнасяме някакви статистики от миналото.

 8. Нормално е да станат проблем. Никой не е очаквал нещо различно. Самата бройка бежанци дори изключвайки престъпността на и към отделни хора и настроенията срещу тях създава проблеми.

  Странно ми е, че първо говориш за това как мнозинството са мирни хора, а после скачаш направо на това, че младите „по-скоро са под контрола на радикализирани индивиди“. Разделянето на семейства по този начин неизменно носи проблеми с младежите, но това не означава непременно, че са терористи.

 9. Мисълта ми бе, че за национално или расово мнозинство можем да говорим, само ако в групата пропорционално са изявени всички възрастови групи, социални, културни и религиозни прослойки.
  В случая с мигрантите можем да говорим за „мнозинството мигранти“, което не е задължително да е толкова добро, колкото „мнозинството араби“. И това е обусловено от факта, че липсва възрастовото многообразие, семейството с неговия авторитет, както и културните и социални задръжки, които работят в техните държави, но не и в Европа.

 10. Мисля, че схващам какво казваш, но го има и обратното – пристигащи емигранти и бежанци често за уязвими в чужда държава поради същите тези причини. Писах за това по-горе.

  В случая става дума за голям брой млади момчета, част от които вилнеят и се чувстват безнаказани. Броят им им дава увереност, а неподготвеността на полицията в дадения момент е причината да не успеят да ги спрат и да блокират площада.

 11. Трудно ще е да се докаже, че извършителите са били предимно туристи, но спокойно можем да примем, че това е много вероятно. Конкретният инцидент нямаше да се случи, ако туристите нямаха привилегията да се движат безплатно в обществения транспорт. Дори само поради факта, че в противен случая нямаше как да се стоварят едновременно на едно определено място. Оттук следва една дъълга поредица от въпросителни относно правата / привилегиите на бежанците.

 12. „В същото време обаче, видимо е, че не може да се квалифицира една цяла група с хора или религия с действията на единици от тях.“
  Скролнах до долу за да намеря точно това, което ми трябваше за да се уверя, че сте поредния либерален интелигент, който си е заврял главата в гъзЪ и си мисли че е велик в неговата си вселена.
  Независимо от фактите, независимо от хилядите репортажи на хората, които изживяват ужаса, вие оправдавате един фактор и ни уверявате да не го игнорираме.

 13. Много ми хареса презумпцията, че само немците изнасилват свои познати, които не се оплакват – да постъкмиш статистиката, ама нещо не се получава.

 14. @kyky – много неща ще трябва да се преосмислят. Има сериозен проблем с концентрацията на бежанци и видимо създава проблеми.

  @Асан – няма такава презумпция. Изследването, което цитирам, е сред австрийки. Не намерих подобно за Германия, но от няколко други изследвания видях подобен модел на разпределение.

  По-долу говоря, че жени емигрирали са рискова група. Такова е становището и на Комисията за борба с трафика на хора. Не съм написал кой ги напада, но докладите и историите на комисията създават впечатлението, че най-често това са други емигранти и/или работодателите, които са или емигранти или немски граждани.

 15. Боян Юруков, много време следя и приемам текстовете ви, и обикновено съм впечатлен от усета за коректност и фактологичност. В случая за съжаление се проявява усилие да се отклони погледът и мисълта на читателя от истинското и очевидното. Вие сам не усещате как тенденциозно коментирате цифрите и се опитвате да преиначите смисъла им.
  Първо, говорите изобщо за имигранти, а когато има данни, те говорят за определена група имигранти. И в Швеция и в Германия това са араби или северноафриканци. Няма данни за подобни престъпления, извършвани предоминантно от индийци или китайци например. Вашият опит е да потопите арабите и африканците в общото множество на имигрантите. Некоректно.
  Второ, вие си позволявате да фантазирате върху ПРЕДПОЛОЖЕНИЯТА за недокладвани престъпления по изумително произволен начин. Догадките, които правите, са изцяло в посока на оневиняване на арабите и африканците. Бихте могли със същия успех да предположите, че всъщност повечето от недокладваните престъпления са СЪЩО дело на този контингент, но ИЗБИРАТЕ да мислите в определена посока. Некоректно.
  Трето, използвате израза „Отблъсквайки тези бежанци и държейки ги в лагери ги поставя в още по-голям риск с всеки изминал ден“, с който дори в тази ситуация опитвате да прокарате съждението, че приемането на неограничен и неконтролиран поток от бежанци е правилната стратегия. На мен лично ми се струва, че трябва да се отрезвите и да погледнете фактите.
  Не отговорихте на Николай Сисоев, когато ви зададе прост въпрос: в какво обкръжение жена ви би се чувствала по-сигурна. Изсулихте се – явно според вас ловко, а според мен неуважително към аудиторията, отново с хлъзгави формулровки и акцентиране на терминологията.
  И накрая, да се върнем към случилото се в новогодишната нощ. Фактите и свидетелствата, които след неуспешната блокада на истината започват да достигат до нас, говорят за ужас от мащаб, непознат от войната насам. Нима вие си мислите, че убийството на 130 парижани за един следобед и сега нападението на над 100 жени в Кьолн ще могат успешно да бъдат замазани с цифрожонглиране?
  Аз лично загубвам интерес към текстовете ви, макар по вътрешнополитическите въпроси на България да имаме пълно разбирателство.
  Желая ви всичко добро!

 16. Да обобщим:

  – Огромно количество от имигрантите в Германия са мюсюлмани
  – От малкото което знаем за изнасилванията, имигрантите го правят 6 пъти повече
  – От показаните статистики става ясно че имигрантите трайно извършват повече престъпления от германците (дори и на фона на общия спад)
  – Статистическа извадка от 1000 души (която в България (7,5 милиона души) се ползва за точно мерене на изборни резултати), всички с произход мюсюлмански държави организирано и масово изнасилват и бият навръх световен празник.
  – Поне 8 от задържаните извършители са бежанци, логически е много вероятно да са много повече (Източник: http://www.bbc.com/news/world-europe-35231046)

  И въпреки всичко това няма как да се извадят изводи за исляма като култура и религия и това са отделни действия на индивиди, така ли?

  Да ви имам логиката…

 17. Не разбирам какво точно се крие зад мненията, които поддържат затваряне на границите.

  Не разбирам и нежеланието на хора да приемат различния цвят на кожата.
  Германците са клали, убивали и задушавали милиони хора. Сега германците си ходят свободно по света и никой не си мисли, че са нацисти.

  Истински расисити са не германците, а българите ,и целия източен блок, и смотаните медии, които подклаждат тази омраза заради интерсите си. Хората са едни и точка. Няма цветнокожи, белокожи и арийци. НЯМА. Има различни култури и има проблем с общуването им помежду тях, понеже скудоумниците, които се спират на цвета на кожата, са многобройни.

 18. Г-н Юруков, не може да избягате от факта, че ако цял живот са те учили, че жените по принцип са създадени като обслужващ персонал на мъжете и, че сама жена на улицата е равно на жена, която си го търси и ти искрено вярваш в това и си израстнал с подобно поведение в обществото в твоята страна, е много логично, ако си около 20-те години, в чужда за теб среда, без перспективи за бързо нормализиране на битието ти (мъжки общежития, безпаричие, невъзможност да бъдеш с момиче от твоето обкръжение, езикова бариера, предрасъдъци, озлобление, може би), а с разтящи нагони, подсилвани от разкрепостеността на обществото, в което си попаднал – е много по-вероятно да се поддадеш на изкушението за бърз секс и малко пари. Особено ако е организирано и анонимно.

  Не мога да си представя в конкретната кьолнска ситуация подобна група от 100 души полски, чешки, балкански, прибалтийски, славянски, латино-американски и, ако щете азиатски мигранти. Дори турски не мога да си представя.

  Не знам някой отчита ли факта, че тези хора идват от територии с изключително високи дози на ежедневно всякакво насилие и в известна степен са развили резистентност както към насилието, така и към формите на наказание. Нашите наказания ще им се сторят като 4-звезден хотел, сравнени с наказанията и насилията, на които са се нагледали и от, които са се страхували. Едвали престой в германски затвор е някаква заплаха пред 100 камшика на голо, отрязване на крайник или публична екзекуция. Та някои от тях сигурно и камъни са хвърляли в онези ритуални публични убийства на прелюбодейки.

 19. мурану, изказването ти е изпълнено със стереотипи и е продукт на отчайващ отказ да чуваш аргументите на човека отсреща: Къде прочете, чу и видя отхвърляне на хора по расов принцип, бе човече?? Разберете най-накрая, че ислямът НЕ е раса и културата и ценностите НЕ са раса. Много е модерно да презираш източноевропейците, да се умляваш пред арабите и африканците, но нека ти обясня защо не искаме тези хора. Няма нищо общо с расата. Има общо с тяхната насилствена култура. Те израстват с насилие. Те имат майки, които се третират като животни от техните бащи. Те израстват в култура на чудовищна нетолерантност, неуважение и презрение към различните. Много е фешън и е много извисено да кажеш какви ксенофоби са унгарците и българите и да се правиш на луд пред факта, че между 80 и 98% от жените в страните, откъдето идват тези стресирани и горки младежи са обрязани. Насилствено. Осакатени. Това не е повод за критика, нали? Не е модерно да се критикува това. Или това не е садизъм. Или твърдиш, че не е норма? Поинтересувай се дали не е. В страните на тези хубавци от Афганистан, Пакистан и Бангладеш да си християнин е забранено, подсъдно, наказуемо. В Саудистака арабия подсъдно със смърт. Тези хора ни презират и това не е раса, а тоталиратна идеология и мракобесие, с което те израстват. Това е тяхната същност. И аз не я приемам. 6 пъти по-евроятно е „чужденец” да изнасили австрийка, но в тази статистика влизат и поляците. Ако оставиш в нея само хората от Пакистан, Сомалия, Еритрея, ще получаш официалната стаистика на Шевция. Там е 23 пъти по-вероятно мюсюлманин да изнасили в сравнение с швед. Да, това е официална статистика. Ако случайно искаш да излзеш от стереотипите, я намери сам и помисли за своята толератност и липса на стереотипи. Да се възмущаваш и да отхвърляш една насилствена култура НЕ Е РАСИЗЪМ. А да твърдиш, че е расизъм е проява на умопомрачение по темата

 20. @Орлин – статистиката за Германия е пусната единствено за граждани/чужденци. Няма пуснати данни за конкретните извършители, макар различни журналистически разследвания да твърдят, че източноевропейските банди са си разделили някои сектори на престъпността като незаконната част от проституцията, трафикът на хора, обирите и кражбите на коли.

  Никъде в статията не съм давал твърдени в едната или другата посока за нивото на престъпност сред бежанците. Изрично посочвам, че данните от периода, в който се повиши рязко бежанската вълна, просто ги няма. Със статията показвам, че проблемът със сексуалното насилие е залегнало в обществото ни. Давам данни от Германия, но е проблем в цяла Европа, включително България. Претопля като тема единствено, когато някой чужд извърши такава жестокост, но се подмита под килима, когато излезе изследване, че 1/4 от българките са били обект на такова насилие.

  Това, което се е случило на онзи площад е срамно и жестоко, но не можеш сериозно да го сравняваш с война. Аналогични погроми има след футболни мачове с дори повече пребити и ограбени. Тях обаче си ги знаем и никой не обръща внимание. Само три месеца по-рано в Кьолн 4000 неонацита са обръщали коли и са пребили десетки полицаи и случайни минувачи.

  @Калоян – не, под 5% от имигрантите в Германия са мюсюлмани. Навярно бъркаш понятията, защото голяма част от бежанците в Европа в момента са мюсюлмани.

  Не, данните за стигналите до съда показват такова съотношение. Изследванията обаче показват, че това далеч не е цялата истина. Все пак е вярно, че имигрантите извършват много повече престъпления от немските граждани. Мнозинството от тези имигранти са поляци, руснаци и други от източна Европа.

  Не, явно не разбираш какво е статистическа извадка. Тези 1000 души на площада не са представителна извадка, също както 1000 души извадени от фейса или селската кръчма не са статистическа извадка за всички българи. Също така въпреки насилието на площада, е имало само едни изнасилване, което не е ясно дали въобще е свързано с онази група.

  Всъщност са идентифицирани около 20 от гората в групата и повечето от тях са били бежанци. Не е ясно дали всички са били такива, но това е една от версиите. Това не означава, че останалия милион бежанци са като тези на площада, колкото и да ти се иска да го изкараш така.

  Да, не може да се извадят, защото нищо от точките, които избори няма общо със статията ми или реалността.

 21. @мурнау – има много расисти както в България, така и в Германия. У нас доста хора го възприемат за нормално. В Германия по исторически причини ги е срам от това.

  @жена – защо реши, че така ги учат да живеят арабите или мюсюлманите въобще. Докато за някои мюсюлмански държави е вярно, това въобще не важи за много други. Също така важи за някои християнски общества в Африка. За индусите да не говорим пък. Ако не можеш да си представиш нещо такова от европейска шайка пияни гамени, просто се слей с футболните агитки и неонацитата след мачове и погроми. Общо взето същото насилие има.

  @Not_a_rasict – женското обрязване е варварска практика, но няма нищо общо с арабите или исляма. Практикува се в централна Африка както от християни, така и от мюсюлмани. В Афганистан и Сирия по-специално въобще не се практикува. В Пакистан и Бангладеш – също. 10% от сирийците са християни – основно православни. В Пакистан или 2.5 милиона християни или 1.6% от населението. Участват в управлението и армията. В Бангладеш има около 0.3% християни. Макар да има отделни нападения в миналото, като цяло нямат проблемите на други малцинства.

 22. Тази статия ми докара едно изнасилване. Искам да осъдя Боян Юруков за това, че ми изнасили мозъка със слабост изкривяване на факти и оневиняване на престъпници. Които в повечето случаи са мюсюлмани и са от почти идентичен етнос. Срам и жалост.
  Желая да започна с това, че първото изречение е най-мекушавата фраза писана някога от човешко същество. Бебе панда, която се търкаля по пързалка разполага с повече тестостерон в себе си от това изречение. Е, аз не съм момиче, никога не са ме изнасилили, но драги ми смехурко, чувал ли си какво се случва по затворите навсякъде по света? Ако ти влезеш в затвор и кажеш на съкилийника си „Почти невъзможно е да говоря за сексуалното насилие като мъж“, той ще те изнасили. Даже и да е курвата на затвора и да се отвращава от самия акт, ще те изнасили. И каква вина извира от това твърдение. Все едно ти си ги изнасилил всичките тези жени и момичета (като мъж). Все едно аз, като мъж нося отговорност, за което и да е изнасилване. Аз ще си говоря за това, ти като си ПУТИН и не искаш някой да ти се намръщи си трай.
  Кипър, само това ще кажа.
  Когато на всичките тези „жени и деца“, които прииждат на талази, им се родят деца и внуци, молете се на Господ тяхното поколение да не споделя светогледа им. Защото жална ви майка. Не, жална НИ майка.
  Който си позволява да извинява изнасилванията в Швеция заслужава една топла баня с тостер. Даже и да приемем, че термина „изнасилвания“ в Швеция е с различно значение от целия останал свят, цифрите пак са чудовищни! И още нещо, цифрите са нарастнали заплашително след отварянето на границите. Така че „насилственото милване“ и „секс през дрехи“ са епидемия в момента в Швеция, за разлика от преди 10 години.

  http://www.thereligionofpeace.com/attacks-2015.htm – линк към терористичните актове извършени от мюсюлмани САМО тази година.

  И само да кажа на всичките възмутени души, не казвам, че ВСИЧКИ мюсюлмани са със средновековно мислене. Просто са стотици милиони мюсюлмани навсякъде по света. И призовавам всеки достатъчно нагъл да ми спомене Брейвик (един) или да ми каже, че е гледал клипчета на гладуващи сирийчета. Че получих посттравматичен стрес от тази статия и не знам дали ще оцелея още дълго.

 23. @Христо Римпопов – отдавам псувните ти на емоционална незрялост и интелектуална немощ. Затова ги прескачаме и минаваме на твърденията.

  Властите в Швеция изрично говорят в докладите си за това, че в държавата им по цифри има много съобщени и осъдени за сексуални посегателства, но това въобще не означава, че в други европейски държави няма също толкова. Повечето българки биха зашлевили някой в бар, ако ѝ вдигне полата, но не биха го квалифицирали непременно като сексуален тормоз. В Швеция нещо такова се води за опит за изнасилване. От там идва разликата. У нас тези неща се считат, ако не за нормални, то най-много за грубиянство. Никой няма да вземе на сериозно жена, която се оплаче в полицията за сексуален тормоз за нещо, което в Швеция ще се лежи в затвора.

  За терористичните атаки може доста да се говори, но ще го илюстрирам в следната графика:

  тероризъм

  Почти всички жертви на терористични атаки са в няколко конкретни мюсюлмански държави. По-малко от част от процента са в Европа и щатите. Нямат нищо общо с религията, защото почти всички убиват хора от същата религия и секта, каквито са атакуващите. Това са атаки между различни фракции и бунтовнически организации.

 24. Г-н Юруков, къде не ги учели така? В разгара на бежанската криза медиите уверяваха, че над 90% от бежанците са от Сирия и Афганистан. Очерци разказваха за трудните преходи през планини и размирни територии. Същият Афганистан на талибаните и изнасилваното момиче с отрязания нос на корицата на „Таймс“ и простреляната в главата 15 годишна Малала.

  Няма нужда да минавам покрай футболни агитки. Понеже сам признавате, че не сте жена – говорите глупости. Но съм била сексуално нападана. В България. Два пъти. В преобладаващото с турско население село на мои роднини в Хасковско и близо до ромската махала на Велико Търново.

  Първият път бях в 7-ми клас, когато три турчета на моята възраст ме нападнаха извън селото. Опипваха ме, опитаха се да ме съборят. Само факта, че ги заплаших с чичо си, който по това време беше милиционер ме спаси.

  Втрият път беше на спирка близо до ромската махала в Търново. Бях с приятелка. От махалата излезе група от 10-на роми на видима възраст между 7-17 години. Нападнаха първо приятелката ми – наобиколиха я, опипваха я. Тя изпадна в паника. Започна да им говори, а те още повече се ядосаха. Намесих се в нейна защита. И мен нападнаха. На едното опипване отвърнах със шамар, а ми отвърнаха с удар в лицето. За първи и поседен път ме удряха с юмрук в лицето. Добре, че дойде автобуса.

  И знаете ли, кое и до днес ме удивляваq за да твърдя казаното в горния пост – факта, че в тази недостайна сцена взеха едновременно участи ВСИЧКИ. Най-вече малките деца. Това е нещото, което ме шокира най-много. И няма как да е различно като във същата махала близо до тръба, от която изтича вода през едно лято гледах подобна група голи момчетии на видима възраст между 7-15 години групово да маструбират. Самозадоволяваше се най-малкият 7 годишен (да кажем) гледайки най-големия 15 годишен (да кажем).

  Не, не мразя турците. Не, не мразя ромите, но изпадам в ужас, когато ги видя в група. Да, страх ме е да минавам през техните махали.

  Когато в една махала от 100 души общо ромско население 10 от младите вършат арогантно и безпардонно подобни нападения – означава, че това си е чиста извадка. Извадка за нравите, начина на възприемане на жената, секса и начина, по който да го получиш.

  Никого не мразя, но заради собствената, и на дъщеря, ми защита не мога да подмина факта, че те ръстът с тези разбирания – изцяло подчинени на сексуалния нагон и без задръжки за неговото удовлетворяване. И онези 7- годишни деца вече са пораснали и са изградени с такъв манталитет. Въпрос на късмет лошото съвпадение на място и време.

  И докато четох за нападенията в Кьолн все едно, че отново бях на онази проклета спирка и в автобуса, в който после ревах като луда заради унижението, безсилието и страха. Най-вече заради страха, защото не съм страхливка. И не ме болеше удареното.

 25. @жена – несъмнено възпитанието и липсата му е причината за тези неща. Не отричам, че ония гаменчета на площада и тези, които са те нападнали не са били агресивни заради това. Безнаказаността е причината да се стигне до там и това е проблем, с който трябва да се справим както в Германия, така и в България.

  В същото време, както сама каза, не може да описваме всички бежанци и всички цигани заради действията на тези хора. Афганистан не е малка държава и Талибаните управляват само част от нея. Бежанците бягат именно от тях. Биби Аиша е била дадена като жена на талибански боец заради убийство и от там започва ужаса ѝ. Малала я прострелват, заради опита ѝ да се изправи срещу същите талибани. Нравите в много общества в региона са изключително изостанали, но това не важи за всички региони и държави.

  Това, което се опитвам да илюстрирам със статията си е, че сексуалното посегателство е част от нашата култура и е чисто заравяне на главата да се твърди, че други етноси или бежанци са го донесли. Голяма част от изнасилванията се случват в позната среда от близки хора и дори роднини. В Австрия изнасилванията от непознати са по-малко от 20%. Затова говорих и за жените с рисков профил като заминаващите да работят в чужбина и бежанките в лагерите.

 26. Г-Юруков, виждате ли как предимно жени се опълчват на системата? Не съм чула за смели афганистанци, защитници на женските права.

  Спорът ми с вас е за изключението и правилото. И за мащабите. Вие твърдите, че изнасилванията са част и от нашата култура. На мен пък ми хареса следното твърдение, което прочетох някъде, че на християнска Европа и е било нужно Ренесанс, Просвещение, Феминизъм и 18 века за да цивилизова мъжа и надделее над природния му естествен нагон. Нужни са били столетия законови репресии, а дори и физиологични операции, възпитание, обществена нетърпимост и категорични морал, за да бъде приучен той да канализира нагона си, за да може разумът да взиме връх, в тоз епичен двубой (малко ирония)

  Също толкова столетия в главата на мюсулманите е набивано обратното. Особено ожесточено последните десетилетия. А по-лесно е да дадеш воля на нагона си, отколкото да му устоиш. Така че, да, твърдя, че стадния инстинкт съчетан със сексуален нагон и подкован със съответното набиваното теологично образование и житейски опит натрупан в земите, от където идват вдига неимоверно много процентът на насилие от страна на тези млади хора над жени, сравнен с техните германски връстници.

  Сигурно вече не се прави, защото не е полит-коректно, но аз съм виждала официална статистика на Национална служба „Полиция“ от 2001г. на престъпността у нас по етнически критерий – трите най-големи етноса и видовете престъпления. Като дял от съответния етнос най-висока тогава беше при българите следвана от ромите и турците.
  Като разбивката на разкритите (не осъдени) изнасилвания по съответните членове на НПК по онова време бяха приблизително – 34 % от ромския етнос, 8% от турския и 4% от българския. Това определено към онзи момент говори за културологични особености. При тази деградация в държавата със сигурност нещата са се задълбочили.

 27. много манипулация много нещо 🙁
  само няколко примера, макар да има много повече

  >>> Медиите гръмнаха как стотици бежанци мародерстват и изнасилват жени по улиците
  >>> както и няколко по-сериозни медии, показаха съвсем друга картина.

  кои са по-сериозни медии, колко са тези няколко – натрапва чувство за важност в изречението без да дава статистика както сам обича да предизвиква останалите
  по мое впечатление медиите тръбят как емигрантите са интелигентни и са все страдалци….

  >>> В същото време обаче, видимо е, че не може да се квалифицира една цяла група с хора или религия с действията на единици от тях.

  >>> Биби Аиша е била дадена като жена на талибански боец заради убийство и от там започва ужаса ѝ. Малала я прострелват, заради опита ѝ да се изправи срещу същите талибани.

  авторът обвинява всички, че изхождат от частното към общото – а сам прави това

  на същият принцип примера с футболните фенове – колко изнасилвания има от футболни фенове? каква е толкова бруталната изнасилваческа статистика на запалянковците за да се сравнява с „несъществуващата“ религиозна статистика.

  И малко отворени въпроси

  Колко са изнасилванията в държавите от които емигрантите идват и всъщност там дали всички са стигнали до съд или са приети за „културна“ особеност, нещо като да отидеш до тоалетната?
  Дори да прием, че емигрантите са представителна извадка на това население, а те не са, то как ще повлияе това на европейската статистика по изнасилванията?
  Всъщност за да се отговори по-точно на предния въпрос – каква е статистиката на емигрантите – колко семейства, колко жени и колко мъже са дошли?

  да попитам също
  как се връзва със статистиката за домашно насилие следното изказване на кметицата на Кьолн: жените да стоят далече от непознати ако не искат да бъдат изнасилени?
  Това изказване кои медии излъчиха сериозните или не сериозните?
  Как сериозните медии ще коментират, че последните данни са, че все пак повечето от разпознатите са бежанци?

  нямам време да организирам по-организиран коментар и да коментирам всяка манипулация в статията (да и аз съм манипулатор 😛 ) но си мисля, че и аз мога да си го позволя

 28. Здравейте Юруков,
  Разбирам от къде изхождат аргументите ви за правилната интерпретация на данните от различните институции – все пак към това се стреми разумният модерен човек – точност, яснота, структура и информирани решения. Все пак след прочита на статията ви читателя остава с впечатлението че премествате вината от едно място на друго – тоя проблем сме го имали и преди това. Но това не е конструктивно. Нужно ли е да жертваме спокойствието си и да си кажем „ами да то така или иначе тук се случва, можем да понесем още малко щети“? Също така искам да повдигна въпроса, че макар и да е факт, че не можем да съдим по неколцина за целия поток от имигранти били те първо или второ поколение, не е ли факт че има И хора, които идват с ясна цел да разпространяват техните порядки на опресия и своеволие? Тях към коя група ще ги сложим? Ние търсим решения на проблемите си и спокойствие и създадените проблеми просто започват да имат един общ профил, който е следствие на зле-интерпретирана мюсюлманска култура. Защо трябва да позволяваме на проблеми, с които сме се борили толкова време да навлезнат отново в ежедневието ни (нас като събирателно за модерния човек)? И защо аз трябва да променям поведението си за хора, които ме мислят за предмет на техния идеал за общество? И макар това да е просто анекдот, а не статистическо проучване, след едногодишното ми съжителство с две мюсюлманки и срещата ми с тяхната култура мога лесно да кажа че това е култура на опресия над индивида – жена, човек с различна сексуална ориентация, невярващ или който и да е маргинал спрямо тях. Локално те бяха щастливи и доволни, глобално едната на 22 вярваше че сексът е задължение на жената, другата криеше книгите си. Дебатът може би трябва да е не кой точно от коя група е, а коя културна норма е довела до разбиранията, че варварството е праведният път.

 29. И без да си напишете името и пола, от написаното е ясно, че не сте се родил жена. Мъж не мога да ви нарека, съжалявам, не ми направихте такова впечатление с писанието си.

 30. Ох, начетох се на мъже експерти по темите за сексуалното насилие.
  Малко отрезвяване. 1 на 4 е жертва на насилие в България. Това е ПРЕДИ да има бежанци. В България мога да вадя стотици примери какво е отношението към жените (и в някои случаи мъжете) жертва на сексуално или физическо насилие. С нищо не ме изненадват събитията в Кьолн, защото логиката е същата – чувство за безнаказаност и третиране на жените като по-нисши. Да коментираме ли, че имаме ББ, който смята идеята за жена-президен за забавна шега? А за ин-виво/ин-витро „шегата? А за „предпочитащия жените за други работи“? А, че жените пречат и не стават за политика? Това са ПУБЛИЧНИ изказвания и случки на управляващите ни, слезем ли надолу, имаме чалгаризацията и мутренската култура, където все още е нормално вербални и физическо насилие като средство за общуване между половете.

  За „ЖЕНА“, моите случки пък са били все с чистак, бърсак бели българи. Да, има много голям процент насилие и неадекватно отношение сред циганските гета, това е следствие на крайно затворено общество, с крайно женомразки идеи.

  За Калина, не си се поинтересувала, не си намерила. Има не-малко социалноактивни жени в много арабски държави, които работят, за да се промени светът и реалността им. Само дето тепърва имат да минат много дълъг път.

  За пространния коментар на запомних-кого… ами да, не че нещо, ама повечето мъже, ОСВЕН в затвор не сънуват да имат едно наум за сексуално насилие, когато излизат от вкъщи, хайде да не се правиш на неразбрал. Малко мъже могат да си представят какво е да си жена, със съответния багаж, опит, социални идеи и пр. И обратното, жените нямат пък заплахата от физическо насилие по начините, както е между мъже. Може ли обаче специфичното насилие над жени да не бъде за пореден път минимализирано с „ами то и мъжете ги изнасилват в затвора“, когато това, което казва Юруков е доста просто, той не претендира да има личен опит със сексуално насилие.

  За „около кои се чувства по-спокойна“, да ти кажа, не съм съпругата на Юруков, но големи групи пияни мъже карат повечето хора да се чувстват заплашени, било то мъже или жени. Да, група чужденци, пияни, цветнокожи, допълнително стряска, защото сме наясно, че в арабския свят има проблемно отношение към жените. Обаче ми писна от това отношение „до вчера сексуално насилие нямаше, дойдоха бежанците и се почна“. На мен до вчера ми обясняваха, че съм мъжемразка, като говорех, че има социален проблем по тази линия, днес ми се държи сметка, защо не съм била казала/написала нещо за Кьолн. Ами… за вас е шок, за повечето жени… четвъртък. Единствената разлика е, че сега е било огромна тумба хора, на по-голямо събитие и са били мургави.

 31. О, съжалявам да го чуя, Енея.
  Не знаех, че изнасилването в България е нещо толкова нормално, че събитията в Кьолн да са просто четвъртък за българската жена.
  Като български мъж се чувствам неизразимо виновен (предполагам, че точно това се очаква от мен) и съм готов да се включа в работата на всички феминистки организации на България.

 32. @Николай Сисоев събитията от Кьолн (а впрочем и още няколко немски и европейски града по същото време), се състоят в масово опипване и сексуални заплахи към неподозиращи жени от млади мъже, предимно от арабски и североафрикански произход.

  ако се изключи произхода и статута (предимно бежанци) на извършителите, на мен ми е трудно да намеря значими разлики с това, което се случваше в моето училище в 5-6-7и клас. момчетата групово хващаха всяко момиче с по-зрели гърди и го опипваха и му говореха гадории. което би трябвало да се квалифицира като сексуално насилие по модерните нрави – тогава му викахме „цомбене на женки“ и си беше част от ежедневието на напъпилия пуберитет. дали е четвъртък или вторник, не знам, нито знам дали и днес в прогимназията е същото.

  нямам предтстава как се чувстваха тези момичета, може би някоя дама със спомени може да сподели. надали е било приятно. не знам и дали някой трябва да се чувства виновен като български мъж – просто такава ни е била културата и не сме знаели, че е нередно. но да си затваряме очите и ушите е контрапродуктивно

 33. Ако за някой случката в Кьолн не е преляла чашата на търпението и толерантността, то в този човек има нещо сбъркано…

  Аз също бях ЗА приемане на максимален брой бежанци в Европа, за човешко отношение, помощ и толерантност. След случилото се вече съм на по-различно мнение и мисля, че трябва да започне масова депортация обратно към родните им места. Жените и малките деца нека да останат, но опипващите да се прибират откъдето са дошли. Не виждам защо трябва да помагам на хора, които не оценяват помощта и нямат уважение към обществото, което ги приема.

 34. Петре, нека правим разлика между глупостите на пубертета, които навсякъде по света са еднакви, и непристойността на зрелите хора.
  Няма място за сравнение, и се чувствам неудобно да отговарям на такъв тъп аргумент.

 35. Енея, тъпо ще е да си ги мерим. И аз имам „случки“ с бели-беленички българи и със застаряващ роднина (аз на 16), ако ще си ги мерим. И това да те нападнат вкупом и едновремено 10 мъже е още по-гнусно.

  Пиша за ГРУПОВО нападение. Стадо, тумба, орда от нахъсани мъже в нагъл поход. Много мъже срещу малко жени. Толкова подло и плашешщо. Как въобще е могло да се сформира подобно нещо. Че въобще има толкова мъже събрани на едно място готови да издевателстват над жени. Без задръжки. Не един, не двама, а 1000 души. И никакъв паралел с отделни изнасилвания не може да бъде направен.
  Такова чудо може да се случи само в хора и общества с дълбоки и тежки отклонения. Ти представяш ли си 1000 мъже със съзнание на изнасилвачи събрани на едно място.

 36. Благодаря за добре обоснования анализ, г-н Юруков!
  Едно от най-отчайващите последствия на бежанската криза е доброволния отказ от здравия разум, хуманитарните ценности и принципите на демокрацията. Почтени, образовани и дори умни хора с готовност се втурват към ‘груповото’ мислене и угаждат на недоволството си чрез раздвояване на света на ‘нас’ и ‘тях’.

  Така критикуваните медии всъщност търсят (с падане и ставане) гласа на здравия разум. Едно от най-добрите, и наистина, закъснели, изказвания, беше на германски кореспондент по фламандската телевизия: ‘германците по принцип правят ясна разлика между бежанци и нарушители на обществения ред’.

  Колкото по-добре разбираме, че далеч не всички мигранти са престъпници, че далеч не всички престъпници са бежанци, че не всички мъже са готови да малтретират жени, че не всички жени прилагат етнически принципи при рисковия анализ на една тъмна улица и т.н…. толкова по-успешно ще се справим с истинските заплахи.

  Европа и съвременната ни цивилизация, за която несъмнено милеем, е изградена на базата на здравия разум, хуманитарните ценности и принципите на демокрацията. Отказът от тях носи по-големи щети и от най-дръзките мечти на 1001 хулигани (независимо от етническият им произход).

 37. Г-жо Мариана,

  Отказа да се анализира правилно ситуацията носи по-големи щети и от най-дръзките мечти на 1001 либерали.

  Ако искате да сте обективна говорете в цифри и може да се опитате да отговорете на горните ми въпроси, както всички не са изнасилвачи, така и останалите не са божи кравички (или може би са – това е малко черен хумор)

 38. Скъпи Цецо,
  Божите кравички са митични същества които не съм успяла да срещна досега. Мерките за запазване на обществения ред и безопасност работят най-добре, когато са основани на реалните несъвършенства на присъстващите.
  Колкото до цифрите, точно за тях благодаря на г-н Юруков. Няма да се опитвам да ги допълвам, дори само защото знам колко време и усилие изисква подобно прецизно представяне. Няколко пъти съм издирвала статистически данни по времето, когато голямата заплаха за реда в Европа изглеждаха да са българите и румънците. Спомняте си, нали? Добронамерени граждани на Брюксел и Париж бяха готови да превърнат лошия си опит по местните гари в убеждение, че българите идват само за да просят, крадат и проституират. В Холандия двама сънародници пък бяха създали най-успешната мрежа за неправомерно източване на социални помощи. Все недопустими неща. Означаваха ли те, обаче, че всички българи са заклети престъпници?
  Разбирате аналогията, нали? Дори когато дълбоко вкоренени убеждения ви идват спонтанно ‘отвътре’, това не е гаранция за съответствие с реалността. В онзи случай, реалността изискваше нови полицейски похвати за справяне с новопоявилите се криминални субекти с българско гражданство. Направете разликата с ‘решението’ на проблема чрез затваряне на границите за всички българи.
  По същия начин, от колкото и жени да се бъде потвърдена ‘естествената’ реакция на повишено внимание с ‘мургави’ мъже, това, само по себе си не означава, че е нещо повече от масово споделян атавизъм. На мен лично ми трябваха години, прекарани в различни големи и многонационални градове, за да осъзная колко необоснован и подвеждащ е този ‘инстинкт’.
  Това, към което призовавам е много просто: всеки път, когато сте убеден, че имате основание да дискриминирате една група хора, замислете се, какво знаете за здравия разум, хуманитарните ценности и принципите на демокрацията и го приложете към конкретния случай.

 39. Казвате,че броят им в група им дава смелост,и че немската полиция не е била подготвена за това!
  Странно!Немското разузнаване си е нямало хабер какво се получава след събирането на група млади мюсюлмани без жени и сред жени!
  Как мислите,дали е едно и също група японци, група ганайци,група пакистанци,група сирийци…..дали според вас броят им в група биха дали смелост да извършат описаните по-горе гнусотии?
  Наистина ми е трудно да си представя група японци да изнасилват германки посред нощ!
  Някак умело се опитвате да размажете пещерните им обичаи с блудкавото“..“видимо е, че не може да се квалифицира една цяла група с хора или религия с действията на единици от тях…“

 40. Г-жата продължава да спекулира :/
  И да добавя, аз никого не дискриминирам, а вие дискриминирате такива като мен!

 41. @Цецо: къде виждате дискриминация срещу вас самия?
  Аз ви виждам като човек и „такива като вас“ са останалата част от човечеството.
  По отношение от злодейте от всякакъв вид смятам, че трябва да бъдат наказани и че работата по премахване на базата на злодеянията е една от най-важните задачи на обществото.
  Колкото до етническата, националната, половата и други принадлежности, там няма правилни и грешни възможности.

 42. съжалявам за констатацията си, но очевидно сте писател, а не читател …
  не виждам смисъл да продължавам дискусията

 43. @Цецо: забележете все пак, че е имало целенасочено проучване и адекватно действие на полицията на следващия фестивал. Това е влязло в статистиките.
  Прикриването е сериозна грешка. Има какво да се иска от полицията в това отношение.
  Но, за съжаление, разбирам и страха от насъскването на крайно десните популистични движения. Случая в Холандия, за който споменах по-горе беше точно обратния. При положение, че медиите не се бяха занимавали с въпроса за измамите със социални помощи, гръмна новината, че двама новопристигнали българи са организирали много успешна мрежа. Не само за привържениците на Вилдерс, но и за много други почтени граждани, обичащи страната си и реда в нея, това беше неоспоримо доказателство, че трябва да се затворят границите за всички източноевропейци.
  Вие какво мислите по този въпрос? Ще се оправят ли проблемите със социалните помощи в Западна Европа със затварянето на границите за източноевропейците?

 44. те не са ни затваряли граници, а достъп до някои привилегии
  и да аз лично си мисля, че имат право да отрежат някои привилегии

  не знам как сте чели статията, но в статистиката е влязло НУЛА обвинени
  в германия официално обявиха, че полицията няма право да изнася данни за престъпления на „бежанци“ …. което се оказва практика не само в германия както се вижда

  щом за вас това не е дискриминация и потъпкване на правата на собствения народ ….

  показване на частична статистика за доказване на каквато и да е цел си е най-груба форма на манипулация
  статистиката са очите на управниците и на народа (който е собственик на правителството)
  когато някой мениджър (например меркел – да не се бърка със собственик) започне някакъв проект трябва да има добре подготвени параметри с които да оцени как се движи проектът
  ако няма такива, значи е слаб мениджър
  ако пък както ставя ясно манипулира тези параметри – то това е престъпник

  затова зададох елементарни въпроси относно въпросната миграция
  очевидно отговор няма да получим (не от вас, а от никой)
  и други очевидни елементарни въпроси могат да се зададат, но в момента очевидно е безсмислено…

 45. Не са ‘ни’ затваряли граници, но много почтени граждани искаха да го направят. Както и в момента на бежанците не са ‘им’ затворени границите, но много добронамерени граждани се надяват това да стане.

  Ако българските дребни престъпници така успешно се поставят на предна линия в обществената сфера в Европа, защо е толкова немислимо и арабските да приложат подобен модел?

 46. страшен аргумент 🙂

  значи целта е да дадем на арабските престъпници достъп до по-голям пазар ….

 47. Разбирам, че не разбирате какво казвам. Ще повторя накратко, за да приключа тази дискусия с яснота:
  Важно е да се прави разлика между престъпни деяния и етническа, национална и друга принадлежност. Това означава, нарушителите да си получат наказанията. А другите хора, които споделят етноса или националността дори и на най-върлите врагове на човечеството да не бъдат натоварвани с групова вина и преследвани заради такава.
  Ваше право е да не харесвате или да не искате/не успявате да разберете горното твърдение.
  Всичко добро!

 48. И аз да изясня – Ясно, е че искате да пренесете болестта от болната глава на здравата без изобщо да се притеснявате да игнорирате доводите на здравата глава…
  тоталното игнориране и отказ да се анализира ситуацията ще доведе до задълбочаване на проблема, и после ще се чудите защо неонацистите набират скорост, защото вместо да се поеме отговорност и да се разреши коректно проблемът, такива като вас крият данни и обвиняват другите, че разбираш ли не били разбирали как само 1001 били лошите, а другите са интелигентни и в същото време яко замитат насраното под килима

  хайде и вие със здраве

 49. Успях да прочета повечето коментари и си мисля, че главният проблем убягва на всички.
  Мястото, което познавате като Европа и за което спорите понякога на висок тон се променя с изключително бързи темпове, благодарение на бежанската вълна. В ситуация, като тази всеки опит за по-сложен анализ базиран на исторически данни е обречен да се провали, защото „системата“ е рязко изкарана от равновесие и всеки опит за сравнение ще е с много голям риск за грешка.
  В кризисна ситуация се управлява по друг, „недемократичен“ начин (тип военен) – уповавате се на простички принципи, търсите конкретни резултати и решенията се взимат от малка група хора, докато се достигне равновесие. Тогава, ако желаете (и все още можете) се връщате към началната точка.

  И ако позволите едно последно емоционално расистко и религиозно отклонение. Преди да успеем да ислямизираме континента и да изчезнем като вид, бих искал да видя повече ЕВРОПЕЙЦИ, които да кажат нещо от сорта на:
  Аз съм роден в ЕВРОПА, бял, женен, християнин със деца – може да ме наречете каквото искате, но не желая да приема НИТО един бежанец/мигрант или както още ги наричате, който смята да не се съобразява с правилата на моята ЕВРОПА, който смята да пречи на моята религия, на моя начин на живот и моите разбирания за общество. Ще се боря до последния си дъх собствените ми деца да живеят по начин, който аз считам за нормален, а не по начин който някой друг иска да ми натрапи.

 50. И все пак най-правдоподобната версия си остава полу-спонтанен секс-флашмоб. Кьолн просто случайно е градът с най-много атаки, а същите е имало и на други места в про-нелегалноимигрантска Европа и на други дати. Разбра се, че техниката е добре позната в арабския свят, Пакистан, Афганистан и т.н. и няма как службите да не са оценявали риска. Но явно не са взели мерки или още по-лошо – взели са мерки, но са се оказали безсилни. Та в този дух, сега е моментът да се каже какви още културни особености са ни подготвили новите европейци. Няма да е трудно – достатъчно е да се види какви ги вършат в техните родни страни. Ясно е, че дори секс-флашмобът не е някаква пълна нормалност там, ами с това се занимават най-дивите гамени. И можем да предположим, че точно тази прослойка е силно застъпена сред нелегалните имигранти. Именно безкрайна наглост, безрасъдство, егоизъм и незачитане на чуждите закони демонстрираха нашествениците по пътя си към Европа – все качества описващи точно хора, които биха си устроили секс-флашмоб. Така че, нека сега да си направим списък какво още можем да очакваме от тях и да се следи доколко властите ще противодействат. Въпросът от какъв зор Европа прие нашествениците ествествено остава най-главният и мистериозен. За медийното затъмнение поне аз намирам разумно обяснение – това е ествествен рефлекс на всяка власт, когато има някакъв системен проблем и цели да предотврати паника, полулизъм и т.н. Нещо подобно е било по времето, когато масово са се пръкнали наркоманите.

 51. ЧичоДо – поздравления, за най-смисленото нещо, казано дотук. Много ми се иска в Европа да има повече хора като Вас.

 52. Да не казваме на черното бяло… Не само субективното мнение на хората говори за много ясна връзка между имигрантите от близкият изток и Африка и изнасилванията (а и много др. проблеми..). Погледни всички държави където дойдоха милиони хора от там (не говоря само за последната вълна). Дори и да не ни се иска, както и да въртим нещата и да ги гледаме от различни ъгли и контексти. И то независимо дали става въпрос за бежанци, във Франция те са дошли по други причини. Който е бил там по-дълго или има приятели там знае за какво говоря.

 53. Нещо много взеха да си позволяват така наречените „Бежанци“,мисля че всичко е умишлено.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.