Решението, че не си готова за дете

Темата за абортите излезе пак на дневен ред покрай призивите на крайно религиозни организации за забраната им. Тази тенденция се забелязва в цяла Европа и дебатът се върти около дефиницията за живот и правото на жените да взимат решение за собственото им тяло.

В контекста на демографията обаче въпросът стои отдавна. Тезата на някои е, че абортите са една от причините за намаляването на раждаемостта. Пускат се сензационни заглавия за ефектът над населението, ширят се моралистични изблици упрекващи жените и бързо се опакова всичко това като криза имаща нужда от съответните драстични мерки.

Няма да засегна нищо от тези неща тук. Вместо това ще покажа как стоят нещата в България в момента. Както винаги, за да решим един проблем, трябва да го разберем. А проблем има. Наистина България е на едно от челните места по аборти в Европа. Това говори не само за доста лошо сексуално здраве и използване на превенция, но и вреди пряко на женското здраве и репродуктивните способности на населението.

Източници и детайли

Данните за абортите за последните две години използвам докладите на НЦОЗА. В момента е достъпен само този за 2018-та, но съм свалил този за предходната. Данните за живородените деца и жените по възрастови групи взех от НСИ. Тъй като не са обявили данните за населението за 2018-та, картите по-долу се отнасят до 2017-та. Събрал съм всички числа в таблица, която може да свалите в ODS и XLS формат.

Имам известни резерви към данните на НЦОЗА. Те получават информацията си от РЗИ, НЗОК, лекарите и здравните заведения. Въпреки това се забелязват разминавания при неща като брой раждания, брой инфекции и прочие. Причината най-вероятно е в ненадеждното подаване на информация и пропуските по места. Това обаче означава, че изложеното тук е толкова точно, колкото е информацията, с която самото министерство разполага.

Има и обективни фактори, които трябва да се вземат предвид. В тези данни, например, не се включват нелегалните аборти, за които толкова се говори. Различни оценки, които открих обаче, сочат, че броят им е пренебрежимо малък. Това, което изкривява данните и от което не може да избягаме обаче е търсенето на здравни услуги в съседни области. Тук сравнявам броят аборти спрямо местното население, но няма информация колко жени са пътували до град в съседна област заради по-доброто качество или липсата на такива грижи където се намират.

Сухите числа

Ето набързо няколко сухи числа:

 • Миналата година е имало 22862 аборта в България
 • 31.3% или почти една трета са спонтанни
 • 60.7% или 14024 са по желание
 • 8% или 1737 са по медицински показания
 • Спрямо 2017-та има намаление с 1064 аборта или 4.5%
 • През 2018-та най-много по желание са били абортите сред жените между 20 и 29 г. – 66.1% са в тази възрастова група
 • При момичетата под 15 г. 57% от абортите са спонтанни, а 16% – по медицински причини. Общо за страната е имало 120 аборта от момичета в тази група
 • Най-много аборти е имало при жените над 30-те като сред тях са и почти 60% от всички аборти по медицински показания
 • 91.3% от абортите по желание в страната, както са сред жени над 20 г.

Тук се вижда, че немалка част от това, което наричаме аборт, не е всъщност по желание на бъдещата майка. При това тук се отчитат само бременностите, които са в достатъчно напреднал етап, че да се следят от лекар, който да регистрира спонтанен аборт. Тук не виждаме жените, които губят децата си в първите седмици на забременяването – нещо, което съвсем не е рядко.

С това разбиране и условности може да съберем всички бременности завършили по един или друг начин. 18% от тях биват прекратявани по желание и по това мерило най-голям е делът при жените над 30 г. По медицински причини най-малко бременности завършват с аборт при жените между 15 и 30 г – между 5.7 и 6%.

Разпределение по региони

За да разберем каква е честотата на абортите в различните части на страната, трябва да ги пресметнем спрямо броят жени в детеродна възраст. Всички графики тук следват тази логика. Натиснете ги, за да ги разгледате в по-голям размер в нов таб.

Вижда се, че на водещите места са Пазарджик, Силистра, Добрич, Ямбол и Търговище. Там всяка година 3-4% от жените правят аборт на година, което е в пъти повече от други региони. Отново, не трябва да забравяме, че тази оценка не отчита фактът, че жени от една област може да предпочетат да направят аборт в съседна. Особено когато става дума за планирана операция това не е толкова чудно.

Забелязва се, че относителният брой на абортите в София не е голям, но столицата е на първо място по аборти по медицински показания. Също така Варна има малко аборти на всеки 10 хиляди жени в сравнение в Бургас, но доста повече по съвет на лекар. Като цяло картата с данните за прекратяването на бременност по медицински причини се различава доста от тази за абортите като цяло. Драстичните разлики навеждат на мисълта за сериозни регионални проблеми както със сексуалното здраве, така и със следенето на бременността, а може би и за злоупотреби.

Това, за което най-много се говори обаче са абортите по желание. Тук сравнявам брой аборти на всеки 100 живородени деца. Откроява Пазарджик, който най-вероятно привлича пациентки от планинските региони. Това навярно обяснява защо има 140 аборта на всеки 100 раждания. Следват крайморските области Добрич и Бургас – също с повече аборти от раждания. В другия край виждаме Монтана, но малкият брой аборти там може да се обясни с избор на жените да направят операцията другаде.

Погледнато общо виждаме, че абортите по желание са най-много като процент в Добрич, Търговище, Шумен и Хасково.

Сравнение по възраст

Тук показвам всички аборти (по желание или не) спрямо родените деца в съответната област. Разглеждам отделно жените между 20 и 29, както и тези над 30. Графиката отдолу е средно за жените над 20. Отново се откроява Пазарджик с над 2.7 пъти повече аборти, отколкото раждания на жени над 20-те. В общо 10 области има повече аборти от раждания, включително Благоевград, Бургас и Варна.

Разликите между тези под и над 30 не са много. Съдейки по картата доста повече жени над 30 се решават на аборт в Пловдив, колкото между 20 и 30. Обратното важи за Сливен и Плевен. Тук смятам спрямо броя жени в тези области, така че разликата в населението не влияе на резултатите.

Разглеждайки отново тази възрастова група и абортите по желание виждаме, че в Добрич има най-много аборти на жени над 20 г. Пазарджик, Търговище и Ямбол са на челни места. В повечето региони се забелязва намаление на желанието за аборт на по-късна възраст на всеки 10000 жени живеещи там.

При спонтанните региони картата е съвсем различна. Сред всички възрастови групи се откроява Видин, което може да говори за лоши здравни услуги. Ситуацията в Пловдив, Пазарджик и Силистра не е много по-добра. Гледайки отделно абортите сред момичетата между 15 и 20 се вижда ясно къде са най-големите проблеми в сексуалното образование.

Тук е важно да се отбележи, че броят на спонтанните аборти, особено сред момичетата под 20 не е много голям и от година до година това може да доведе до сериозни разлики на картата. Затова е добре да се погледне по-голям период от време и да се включат оценки за нелегални аборти, доколкото има надеждни такива. Аналогични карти с оцените за 2018-та може да се изготвят когато излязат данните на НСИ през април.

Какво ни говори това?

Дори като имаме предвид всички условности в събирането на данните, пак виждаме регионални особености в числата за 2017-та. През годините се вижда ясна тенденция на намаление на абортите не само като абсолютен брой, а и спрямо броят жени в детеродна възраст. Тази тенденция е започнала още през 70-те, когато при 100 хиляди родени деца е имало 120 хиляди аборта и то без да са отчетени доста спонтанни такива, които днес влизат в статистиката.

В реториката на водачи на националистически и религиозни организации се изтъкват демографски, морални, културни и дори етнически дилеми по темата за абортите. От една страна се призовава за забрана, от друга за насърчаване на абортите, но сред точно определени общности. Общото навярно е най-вече първосигналното възмущение от сексуалното образование.

Ако тези карти показват нещо, то е че абортите вече са премного в регионите, където е вперен поглед на изброените оратори. Опитът на други държави показва, че ограниченията в правото и достъпа до аборт не само поставя допълнителна стигма и не вдига раждаемостта, но и увеличава майчината смъртност и усложненията след раждане.

Високите нива на аборти в страната сочат не към морален проблем, а към образователен такъв. Ниската здравна култура, лошото семейно планиране и сексуално здраве неизменно водят до нежелана бременност. Исторически това води до икономически проблеми, отпадане от училище и влошаване на качеството на живота за много семейства. Важно е да има строг контрол и да се изясняват рисковете, но решението следва винаги да остава за жената. Може за някои да е обърната логиката, но опитът на цивилизования свят сочи, че именно сексуалното образование и свободният достъп до аборти помага на раждаемостта, а не обратното.

22 коментара

 1. Проблем в тази тема е липсата на лесно достъпни данни. Абсурдно е най-лесно да се намират графики и таблици от сайтовете на организации, които лобират за забрана на абортите и ограничение на правата на жените да взимат решения за собствените им тела. Дори данните на НЦОЗА са само за година назад. Налага се автоматично да свалям всичко, което имат на три месеца, за да не се губи.

 2. Това,че в община Пазарджик има най-много аборти процентно е добра новина.Защото в повечето случаи става въпрос за циганки.Българките предпочитат да ходят в Пловдив или София в такива случаи.А и не може да се каже,че жените от Родопите абортират в пазарджишки болница, защото част от тях са мюсюлманки,в чиито общности не се гледа с добро око на абортите.Освен при издадени 1600 акта за раждане в общината за 2018г 400 са на бебета, родени в чужбина.300-а,от които са в Германия, Великобритания и Франция, където емигрират много цигани.
  И въпреки абортите и високата емиграция над половината новородени деца в общината са цигани.Представям си какво щеше да е ако нямаше емиграция на цигани и циганките не абортираха.

 3. @Момчил – съдейки по това, което се вижда от данните и коментарите на хора работещи в АГ-та в Смолян и Пазарджик, може доста ясно да се каже, че говориш глупости. Настрана от тъпото изказване за циганите, всъщност сред българомохамеданите има доста аборти. Това говори за проблем със сексуалното образование, но и достъп до здравни грижи.

  Това за издадените актове за раждане не знам от къде си го взел. Имам разбивка за издадените актове на деца родени в чужбина и не се включват в статистиката на НСИ за родените в дадена област. Там вписват само тези с месторождение България.

  За етническото разпределение на новородените също не знам от къде си го взел. Възможно е, но освен да си стоял пред родилните и да си броял бебетата по цвят на кожата и личната ти преценка кой бил циганин и кой не – то друг начин не виждам. Във всеки случай гледайки преброяването през 2011-та този тип изказвания се оказаха въздух под налягане, защото много малко от децата между 0 и 1 годинка бяха от ромски произход. Ще видим какво ще се получи през 2021-ва преброяването, но предвид силната емиграция очаквам дори намаление в ромското население.

 4. Е кой ти е казал,че имам предвид статистиката на НСИ?Данните са от служба ГРАО относно издадените актове за раждане.
  А ти можеш да си гледаш преброяването и да живееш в паралелна реалност относно броят на циганите.Голяма част от циганите се самоопределят като турци(турскоговорящите цигани),друга като българи,а трети път изобщо не се самоопределят по етнос .
  И имам познати в АГ отделенията в града,та знам какви основно се раждат там.Също и имам доста познати учители,та знам какви вече преобладават сред учениците .А и с очите си виждам-имам две малки деца и жена ми ходеше на преглед в две различни болници.И в двете АГ отделенията бяха пълни на 80-90 процента с цигани.
  Това че някой се определя като турчин,не означава,че е такъв.Турци има в Пещера.И те определено се отличават от пазарджишките“турци“.А и българите се отличават от пазарджишките“българи“в циганските махали

 5. Статистиката на НСИ за родените в страната се базира изцяло на съобщения от ГРАО за издадени актове на раждане. Взимат се само тези с месторождение в страната.

  Това за самоопределянето сме го дъвкали тук. Писах вече на тази тема и идеята, че ромското население се самоопределяло като други всъщност върви в обратна посока на всички останали твърдения за тях. Също така самата концепция за самоопределянето е да се определеят сами какви се възприемат. В България има доста етноси, някои от които практически претопени през комунизма. Стеротипите лесно се раздават докато не трябва да застанеш лице в лице с някой и не трябва да познаеш какъв етнос е.

  Това с АГ отделенията го знам. Знам също, че ромите раждат предимно в определени болници, където тръгват всички тези истории и се въртят всички камери.

 6. Ами в Пазарджик има три болници с АГ отделения.И в трите преобладават новородените цигани.Няма болница в града,в която да преобладават новородените българи.Няма.
  И мен изобщо не ме бърка някой от какъв произход е.Бърка ме начинът му на живот.И ако Хасан и Асен от квартал Изток заявят,че са турчин и българин,това не означава,че са такива.Те си живеят в гетото,не се образоват,нито децата ,или имат формално образование,а на практика са полуграмотни,занимават се с престъпна дейност,не плащат данъци,а работят в сивата икономика,не се съобразяват с другите хора и вдигат шумни празненства.Ако ще и шведи са се нарекат-пак ще си останат с циганският начин на живот.Онзи ,който уби жената в Русе и той се определя като турчин.Също и този,дето ритна жената в берлинското метро и тези,дето изнасилиха момиче в Германия.Турци са ама на куково лято.
  И обратно-ако циганин спазва законите,живее цивилизовано изобщо не ме бърка,че е циганин и как се самоопределя.

 7. Та фактът,че циганите се самоопределят като българи или турци,не означава,че имат желание за интеграция и изоставяне на циганският начин на живот.Напротив-живеят си в гетата по старият начин на живот и като се определят като други,а не цигани,мислят, че ще има различно отношение към тях.Ама проблемът не е етносът им,а начинът им на живот и докато живеят така винаги ще има негативно отношение към тях.Ако е и шведи да се назовават .И обратно-ако си променят начина на живот и отношението на околните ще се промени.
  Ама това не се случва.

 8. Господин Юруков според толкова много спонтанни аборти в рамките на нормалното ли са? И предните години също са били много. Не знам в другите държави как е, затова питам. Може би това е една от основните причини за ниската раждаемост в България?

 9. @Момчил – интересно е, че основаваш всичко изписано на предположения и предразсъдъци. Твърдиш, че не те интересува кой какъв е, но в същото време идентифицираш цели етноси с определен начин на живот, престъпност и прочие характеристики. Примери за хора и семейства, които са такива може да се намерят и то не един или два, но е забавно как поставяш границата между „ние и те“, особено що се отнася до емиграцията, където нещата са всъщност доста различни.

 10. @Румен – според СЗО средните нива са между 10 и 20%. България по това отношение е в долната граница заради сравнително високото ниво на имунизации, добрите здравни грижи и следенето на бременността. И не, не е причината за намаляващата раждаемост, защото спонтанните аборти са били много повече като процент от ражданията преди само няколко поколения.

  @Светислав – да, има доста шантави хора, които вярват това. За жалост има и премного, които се възползват от този наивитет и се опитват да продават глупави диети или добавки.

 11. Естествено,че когато сред определен етнос престъпността е в пъти по-висока процентно и завършилите висше образование да са десетки пъти по-малко ,то да си прави човек съответните изводи.Що не идентифицирам турците или арменците по този начин?

 12. Не само,че циганите с висше образование са много малко,но повечето цигани с дипломи за висше образование нямат необходимите знания и умения да работят по специалността,която са завършили.Къде са циганите лекари,финансисти, юристи,икономисти?
  То дори за полицията искат да въведат квоти за цигани при положение,че няма ограничения да работят цигани в полицията,но има приемни изпити, които не могат да издържат.Та НПО-а искат да ги назначават без приемни изпити.

 13. НЦОЗА са пуснали данните за ражданията и абортите през първото тримесечие на 2019-та. Ето няколко бързи сравнения със същия период на 2018-та:

  • ражданията се увеличават с 1.61%
  • мъртвородените намаляват от 75 случая на 63
  • жените в детеродна възраст намаляват с 2%. Тези между 20 и 30 намаляват с 5.5%. Интересно е, че следващото поколение – тези между 15 и 20 се увеличават с 0.8%, което е добре.
  • абортите намаляват като брой с близо 9%. Като отчетем обаче намаляващото население, реално вероятността за аборт намалява с малко над 7%
  • най-много намалява вероятността за аборт при жените под 20 години – 11.2%
  • при спонтанните почти няма промяна при жените между 20 и 30, но има рязко намаление при останалите възрастови групи – с почти 15%.
  • абортите по желание намаляват при всички възрастови групи с между 3.2% и 4.2%
  • намаление при абортите има по всички показатели с изключение на един – минимално увеличение при тези по медицински причини на жени над 30 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.