BPM – стегнете бизнеса си автоматично

Две от най-важните качества за един бизнес са ефективността и адаптивността му. Първото се отнася до това да се свършва работата възможно най-бързо и точно с минимални ресурси. Второто намираме във фирми, които променят бързо вътрешната си организация за да отговорят на промени в пазара или изискванията на клиентите. И двете задачи са невероятно трудни…

Чети нататък →