Вирусът Зика, комарите и климатичните промени

Европа ще става все по-уязвима на епидемии като тази от вируса Зика. Рискът за България също не е за подценяване. Промените на климата имат косвено отражение върху това и е важно да разберем измеренията на проблема.

Чети нататък →