Стратегия срещу потенциал – какво следва

1. Стратегия срещу потенциал – държавната администрация 2. Стратегия срещу потенциал – реалността 3. Стратегия срещу потенциал – какво следва Въвеждането на електронно управление е реформа. Макар, че реално в някой сектори просто ще се разместват хора, бюра и графици, това ще бъде част от оптимизацията. Преди това ще трябва да се опишат процедурите, пропуските,…

Чети нататък →

Стратегия срещу потенциал – реалността

1. Стратегия срещу потенциал – държавната администрация 2. Стратегия срещу потенциал – реалността Планът за стратегия е изключително грамотно написан. Срокът му е 5 години и за този период трябва да се опишат подробно наличните системи, бази данни, процедури и прочие. Чак тогава ще започне създаването на SOA системи, моделирането на бизнес процеси и оптимизацията….

Чети нататък →

Стратегия срещу потенциал – държавната администрация

През юли Министерството на транспорта и информационните технологии излезе с план за изготвяне на стратегия за електронното управление. Планирано е да бъде изготвена в периода 2010-2015 г. Ако името на документа ви се струва странно и уклончиво – не се безпокойте, защото точно от това имаме нужда. Изготвянето на национална стратегия в тази област е…

Чети нататък →

Application Modernization – пластична хирургия за стария ви софтуер

Когато бизнесът ви се разраства, нуждата от нови и все по-сложни системи расте с него. С времето се събира много софтуер, който трудно комуникира помежду си. За много компании този процес е започнал още когато т.н. mainframes са били основното бизнес приложение. Последните все още се използват масово от големите корпорации, защото в тях е…

Чети нататък →

BPM – стегнете бизнеса си автоматично

Две от най-важните качества за един бизнес са ефективността и адаптивността му. Първото се отнася до това да се свършва работата възможно най-бързо и точно с минимални ресурси. Второто намираме във фирми, които променят бързо вътрешната си организация за да отговорят на промени в пазара или изискванията на клиентите. И двете задачи са невероятно трудни…

Чети нататък →