Интервю с евро-кандидат – Стефан Шилев

Стефан Иванов Шилев Бакалавър по икономика (Университет Уеслиан, САЩ). Ръководител проект в Районен съд Хасково. С опит в изпълнението на програми „Административен капацитет“, „Регионално развитие“, ФАР. Директор на дирекция в областна администрация – Хасково (2002-2004). Владее английски и руски. Кандидат за евро-депутат от листата на ГЕРБ.

Чети нататък →

Интервю с евро-кандидат – Ана Страшимирова

Ана Владимирова Страшимирова Доктор по Международно частно право. Главен асистент във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“. Експерт в областта на морското право, опазването на морските ресурси и правото на ЕC. Член на УC на Сдружение „Българска асоциация по морско право“. Член на Съюза на учените – Варна, член на Комисията за работа с младите учени…

Чети нататък →

Интервю с евро-кандидат – Делян Добрев

Делян Добрев Бакалавър по икономика (Университет Уеслиан, САЩ). Ръководител проект в Районен съд Хасково. С опит в изпълнението на програми „Административен капацитет“, „Регионално развитие“, ФАР. Директор на дирекция в областна администрация – Хасково (2002-2004). Владее английски и руски. Кандидат за евро-депутат от листата на ГЕРБ.

Чети нататък →

Интервю с евро-кандидат – Мария Неделчева

Мария Иванова Неделчева Асистент-професор и научен изследовател в Института по политически науки (Бордо, Франция). Двойна докторантура в Бордо (Франция) и Брюксел (Белгия). Експерт по политическите партии и анализ на режимите в Европа и света, европейско и национално законодателство и конституционно право. С опит в международни проекти и програми свързани с европейските структурни фондове. Мнoгoбройни публикации…

Чети нататък →

Интервю с евро-кандидат – Моника Панайотова

Моника Ханс Панайотова Бакалавър Международни отношения – УНСС, Магистър Международни икономически отношения – със Специализация Управление на Международни проекти. Председател на МГЕРБ. До 2008г. – директор „Проекти и връзки с обществеността“ в Института за икономическа политика (София). С опит в изготвянето и реализирането на международни проекти и доклади по актуални европейски въпроси. Специализации в областта…

Чети нататък →